Online inschrijving Atlas College Genk

Leerlingen die momenteel al op het Atlas College zitten moeten zich hier NIET inschrijven.
Jullie krijgen later meer info over de herinschrijving.

Gelieve hieronder het leerjaar, het domein en de studierichting te selecteren.

Studierichting

Leerjaar:

Domein:

Richting:


Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023?

Voorrangsperiode indicator en niet-indicatorleerlingen
  • Van maandag 7 tem vrijdag 18 maart 2022
  • Iedereen kan inschrijven. Ouders informeren de school over de schooltoelage (Groeipakket) en diploma van de moeder. De bedoeling is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich in te schrijven.
Vrije inschrijvingsperiode
  • vanaf dinsdag 19 april 2022
Hoe kan je inschrijven? Info Lokaal Overlegplatform (LOP) Genk
In de Genkse secundaire scholen gebeuren de inschrijvingen digitaal (inschrijfformulier via website school).

Enkele aandachtspunten:
De inschrijvingen gebeuren verlopen chronologisch, dit geldt ook voor een digitale inschrijving. Schrijf dus tijdig in! Een inschrijving is pas definitief wanneer het schoolreglement en het pedagogisch project ondertekend is (dit kan je digitaal aanvinken). De school contacteert je om de inschrijving samen te overlopen.
Lukt dit niet of heb je vragen? Neem dan zeker contact op met de school van je keuze.
  • Wil je weten of er nog vrije plaatsen zijn? Surf naar www.naarschoolinvlaanderen.be
  • Wat doe je als een school je niet inschrijft?

De school is verplicht om je een weigeringsdocument te bezorgen wanneer ze je niet kan inschrijven. Geeft de school het bewijs niet uit zichzelf, vraag er dan naar. Met dit document kan jij bewijzen dat je je probeerde in te schrijven. Het komt bijvoorbeeld van pas als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Of als je bemiddeling wil vragen bij het Lokaal Overleg Platform (LOP).

Voor vragen over inschrijvingsrecht in het algemeen kan je contact opnemen met:
Lies Zaenen
Deskundige Ondersteuner
LOP Secundair Onderwijs Genk
lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
0499/59 43 65